Corobimy

Liniowe i zintegrowane zarządzanie złożonymi procesami.

Każdy łańcuch dostaw i dystrybucji posiada swoje własne sekwencje i procedury. Wspólnym celem, naszym i Klienta, jest ich uproszczenie poprzez dzielenie się priorytetami i metodami, krok po kroku.

Block
The logistic flow
Inbound

Na tym etapie towary przychodzące są odbierane od dostawców, a następnie przyjmowane fizycznie i księgowo w magazynach. Po sprawdzeniu zgodności towarów z pożądanymi normami jakości można przystąpić do przechowywania, przyjmując określoną logikę dla każdej zarządzanej jednostki magazynowej, w celu zmniejszenia przemieszczeń wewnątrz magazynów oraz zmaksymalizowania produktywności zasobów.

Logistics Platform & Warehousing

BCUBE zarządza zgodnie z logiką end to end pojedynczymi magazynami lub całymi platformami logistycznymi. W tych obiektach, stosując innowacyjne technologie i zautomatyzowane rozwiązania, BCUBE wykonuje wszystkie czynności funkcjonalne związane z odbiorem towarów, kontrolą fizyczną, przechowywaniem i magazynowaniem, przeprowadzając przemieszczenia i zarządzanie przepływami CKD oraz wykonując, w przypadku potrzeby, prace o wartości dodanej. Cały przepływ logistyczny jest odpowiednio rejestrowany w systemie i zarządzany z administracyjnego punktu widzenia. BCUBE jest również w stanie zarządzać obiektami logistycznymi przeznaczonymi do przechowywania, obsługi i przetwarzania towarów specjalnych (np. kontrolowana temperatura, obszary kwarantanny itp.)

Factory Logistics & Special Processes

BCUBE jest w stanie wspierać procesy produkcyjne swoich Klientów za pośrednictwem rozwiązań logistycznych zaprojektowanych w celu zapewnienia zakupu materiałów koniecznych na każdym etapie łańcucha produkcyjnego, dostosowując się do potrzeb i terminów narzuconych przez linię produkcyjną, zawsze dążąc do maksymalnej wydajności procesów.

Packaging

W tej fazie przepływu logistycznego, BCUBE zajmuje się konserwacją i ochroną towarów, projektując i wykonując opakowania, które mogą chronić produkty przed naprężeniami statycznymi lub dynamicznymi we wszystkich fazach transportu oraz chronić je przed agresją czynników zewnętrznych, zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa. BCUBE proponuje również rozwiązania logistyczne zdolne zoptymalizować nasycenie ładunków transportowych, minimalizując stosunek objętości do wagi transportowanego towaru.

Outbound

W końcowej fazie przepływu logistycznego BCUBE zajmuje się identyfikacją, odbiorem i przygotowaniem towarów do kolejnej wysyłki do Klienta końcowego

Title
Main activities
Item
Icon
inbound-1
Activity name
Consolidation material from local supplier
Booking and management customs practices
Management of tax warehouses, VAT, custom clearance
Icon
inbound-2
Activity name
Material Collection & Milk Run
Icon
inbound-3
Activity name
Transit Point
Title
Main activities
Item
Icon
Logistics-1
Activity name
Warehouse management
Inventories
Quarantine area management
PbyP and CKD management
Import & Export management
Finished goods management
Reverse Logistics
Consignment Stock
Car Compound
Icon
Logistics-2
Activity name
Air Cargo Logistics
Icon
Logistics-3
Activity name
Document management
Icon
Logistics-4
Activity name
aftermarket services
Icon
Logistics-5
Activity name
Stowage and heavy lifting
Title
Main activities
Item
Icon
factory-1
Activity name
Line feeding
JIT & JIS
Sandblasting, painting, welding, reconditioning,
Quality control
Kitting & assembly
Title
Main activities
Item
Icon
packaging-1
Activity name
Manual and automatic packaging
Thermo-shrinkable, wood, metal, plastic and carton packaging
Wood, Metal, Plastic and Carton Packaging
Customized labeling
Oversized packaging
Title
Main activities
Item
Icon
outbound-1
Activity name
Air & Sea freight
Icon
outbound-2
Activity name
Road & Rail transport
Icon
outbound-3
Activity name
Special Transport
Video

Video in lavorazione

Servizi di consulenza item
Soluzioni ICT

Per BCUBE l'information Communication Technology è la base solida, progettata e costruita "in-house" con datacenter "in-house", sulla quale poggiare l'affidabilità e l'eccellenza dei proprio servizi offerti al cliente.

Un team interno dedicato alla Ricerca e allo Sviluppo ICT è in continuo fermento per dotare il business delle soluzioni più all'avanguardia ed innovative possibili mantenendo anche un costante benchmark con le soluzioni di mercato e gli ambiti accademici di ricerca.

WCL

Per BCUBE l'attitudine alla individuazione, misurazione ed eliminazione di sprechi e perdite in ogni fase di processo, sia operativo che di supporto è un aspetto centrale nello svolgimento del Logistics business.

Questo è il World Class Logistics (WCL).

L'obiettivo è quello di offrire al cliente, nell’erogazione dei servizi concordati, solo il puro "valore aggiunto”, privo di qualsiasi forma di spreco o perdita, garantendo contemporaneamente la massima qualità.

BCUBE fornisce anche servizi di consulenza in ambito Lean mirati all'analisi di contesti operativi per l’individuazione, progettazione e implementazione di soluzioni relative alle opportunità di miglioramento individuate.

Ingegneria Logistica

BCUBE ha una robusta connotazione ingegneristica che accompagna tutte le fasi del business fino dall'individuazione dell'opportunità.

La divisione di Solution Design analizza i requisiti dei nostri clienti per progettare soluzioni innovative, affidabili e competitive, sia in ambito servizi che in ambito prodotto attraverso le nostre soluzioni di packaging.

Il Technical Department, in cui è presente anche una fertile area di R&D, si occupa sia di implementare ed industrializzare le soluzioni progettate, sia di re-ingegnerizzare continuamente quelle esistenti per garantire al cliente servizi e prodotti sempre all'avanguardia ed innovative.