Prestiż Lotnictwa i Obrony

Nasze doświadczenie, zdobyte w ponad 60-letniej pracy w sektorze logistyki przemysłu, zapewniło nam spełnienie wszelkich niezbędnych wymagań do działania w sektorze obrony, w obrębie baz wojskowych.

Dysponując doświadczonym personelem i obowiązkowymi autoryzacjami w dziedzinie bezpieczeństwa, w naszej codziennej pracy przestrzegamy ściśle ustalonych metod i praktyk, które stanowią trzon tego prestiżowego sektora.

Nasz wkład jest również potwierdzony certyfikatem UNI EN ISO 9120: 2010, właściwym dla sektora lotniczego. Dzięki partnerstwu z Eagle Support Services Corporation, dostawcą usług w zakresie bezpieczeństwa i logistyki z siedzibą w Alabamie oraz z biurami operacyjnymi na całym terenie Stanów Zjednoczonych, wzmocniliśmy naszą obecność na rynkach międzynarodowych, nadzorując rynek północnoamerykański i zapewniając nasze wsparcie dla obszarów geograficznych z nim związanych.

Lotnictwo i obrona w liczbach

4
rynki
33.000
przesyłek/rok
Rozwiązania w dziedzinie lotnictwa i obrony

Logistyka fabryczna

Logistyka fabryczna

Wykraczamy poza zarządzanie magazynami, dbając o procesy odbioru, katalogowania, przechowywania, obsługi i dystrybucji materiału. Przeprojektowaliśmy organizację magazynów materiałowych dużych firm lotniczych, w tym proces zaopatrzenia linii produkcyjnej i procesy kompletowania zestawów.

Zarządzanie magazynem części zapasowych

Zarządzanie magazynem części zapasowych

Zajmujemy się zarządzaniem materiałem, w szczególności: akceptacją "części zamiennych” wraz z rozładunkiem, weryfikacją integralności opakowania, kontrolą fizyczną i dokumentacyjną materiału, kontrolą jakości, wsparciem logistycznym, przesyłką z pakowaniem i przygotowywaniem dokumentacji uzupełniającej.

Zarządzanie przepływem napraw

Zarządzanie przepływem napraw

Jesteśmy w stanie zorganizować i zarządzać transportem różnych elementów samolotu (w tym silnika) z baz wojskowych do firm naprawczych i z powrotem.

Zarządzanie materiałami sklasyfikowanymi

Zarządzanie materiałami sklasyfikowanymi

Nadzorujemy transport i zarządzanie magazynem materiałów sklasyfikowanych, w celu zaspokojenia potrzeb programów lotniczych obrony.

Usługi o wartości dodanej

Usługi o wartości dodanej

Świadczymy nasze usługi udostępniając personel odpowiedzialny za działania o wartości dodanej, takie jak: piaskowanie, malowanie, spawanie i montaż komponentów.

Opakowanie

Opakowanie

Przygotowujemy opakowania zaprojektowane specjalnie do przechowywania przewożonego materiału, aby spełnić surowe wymagania jakościowe określone w przepisach sektorowych.

Transport i wysyłka

Transport i wysyłka

Organizujemy transport, w tym transport nienormatywny, na skalę krajową i międzynarodową, oferując również rozwiązania intermodalne. Działania związane z wysyłką obejmują ponadto ogólne zarządzanie dokumentacją celną.

Wsparcie w odległych regionach

Wsparcie w odległych regionach

Dzięki partnerstwu z firmą Eagle rozszerzyliśmy i wzmocniliśmy naszą międzynarodową obecność, nadzorując rynek amerykański i gwarantując nasze wsparcie w krytycznych obszarach geograficznych.

DMS (Dematerialization and Management System)

DMS (Dematerialization and Management System)

BCUBE rozszerzyło również swoją działalność logistyczną poprzez zainteresowanie sektorem DMS (Dematerialization and Management System).

Projekt posiada strategiczne znaczenie dla reorganizacji systemów archiwizacji, mających na celu zwiększenie efektywności zarządzania.

Szczególną uwagę zwraca się na wdrożenie procesu cyfryzacji tysięcy plików w sektorze wojskowym.