Co robimy

Liniowe i zintegrowane zarządzanie złożonymi procesami.

Każdy łańcuch dostaw i dystrybucji posiada swoje własne sekwencje i procedury. Wspólnym celem, naszym i Klienta, jest ich uproszczenie poprzez dzielenie się priorytetami i metodami, krok po kroku.

Block
The logistic flow
Inbound

Na tym etapie towary przychodzące są odbierane od dostawców, a następnie przyjmowane fizycznie i księgowo w magazynach. Po sprawdzeniu zgodności towarów z pożądanymi normami jakości można przystąpić do przechowywania, przyjmując określoną logikę dla każdej zarządzanej jednostki magazynowej, w celu zmniejszenia przemieszczeń wewnątrz magazynów oraz zmaksymalizowania produktywności zasobów.

Logistics Platform & Warehousing

BCUBE zarządza zgodnie z logiką end to end pojedynczymi magazynami lub całymi platformami logistycznymi. W tych obiektach, stosując innowacyjne technologie i zautomatyzowane rozwiązania, BCUBE wykonuje wszystkie czynności funkcjonalne związane z odbiorem towarów, kontrolą fizyczną, przechowywaniem i magazynowaniem, przeprowadzając przemieszczenia i zarządzanie przepływami CKD oraz wykonując, w przypadku potrzeby, prace o wartości dodanej. Cały przepływ logistyczny jest odpowiednio rejestrowany w systemie i zarządzany z administracyjnego punktu widzenia. BCUBE jest również w stanie zarządzać obiektami logistycznymi przeznaczonymi do przechowywania, obsługi i przetwarzania towarów specjalnych (np. kontrolowana temperatura, obszary kwarantanny itp.)

Logistyka fabryczna i procesy specjalne

BCUBE jest w stanie wspierać procesy produkcyjne swoich Klientów za pośrednictwem rozwiązań logistycznych zaprojektowanych w celu zapewnienia zakupu materiałów koniecznych na każdym etapie łańcucha produkcyjnego, dostosowując się do potrzeb i terminów narzuconych przez linię produkcyjną, zawsze dążąc do maksymalnej wydajności procesów.

Pakowanie

W tej fazie przepływu logistycznego, BCUBE zajmuje się konserwacją i ochroną towarów, projektując i wykonując opakowania, które mogą chronić produkty przed naprężeniami statycznymi lub dynamicznymi we wszystkich fazach transportu oraz chronić je przed agresją czynników zewnętrznych, zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa. BCUBE proponuje również rozwiązania logistyczne zdolne zoptymalizować nasycenie ładunków transportowych, minimalizując stosunek objętości do wagi transportowanego towaru.

Wychodzące

W końcowej fazie przepływu logistycznego BCUBE zajmuje się identyfikacją, odbiorem i przygotowaniem towarów do kolejnej wysyłki do Klienta końcowego

Title
Main activities
Item
Icon
inbound-1
Activity name
Consolidation material from local supplier
Booking and management customs practices
Management of tax warehouses, VAT, custom clearance
Icon
inbound-2
Activity name
Material Collection & Milk Run
Icon
inbound-3
Activity name
Transit Point
Title
Main activities
Item
Icon
Logistics-1
Activity name
Warehouse management
Inventories
Quarantine area management
PbyP and CKD management
Import & Export management
Finished goods management
Reverse Logistics
Consignment Stock
Car Compound
Icon
Logistics-2
Activity name
Air Cargo Logistics
Icon
Logistics-3
Activity name
Document management
Icon
Logistics-4
Activity name
aftermarket services
Icon
Logistics-5
Activity name
Stowage and heavy lifting
Title
Main activities
Item
Icon
factory-1
Activity name
Line feeding
JIT & JIS
Sandblasting, painting, welding, reconditioning,
Quality control
Kitting & assembly
Title
Main activities
Item
Icon
packaging-1
Activity name
Manual and automatic packaging
Thermo-shrinkable, wood, metal, plastic and carton packaging
Wood, Metal, Plastic and Carton Packaging
Customized labeling
Oversized packaging
Title
Main activities
Item
Icon
outbound-1
Activity name
Air & Sea freight
Icon
outbound-2
Activity name
Road & Rail transport
Icon
outbound-3
Activity name
Special Transport
Video

Video in lavorazione

Servizi di consulenza item
ROZWIĄZANIA TIK

Dla firmy BCUBE, technologie informacyjno-komunikacyjne są solidnym fundamentem, zaprojektowanym i utworzonym "wewnętrznie" z "wewnętrznymi" centrami danych, na których opiera się niezawodność oraz doskonałość oferowanych przez nią usług. Wewnętrzny zespół zajmujący się badaniami i rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych stale się rozwija, aby wyposażyć firmę w najnowsze i innowacyjne rozwiązania, utrzymując stały benchmark z rozwiązaniami rynkowymi i akademickimi dziedzinami badań.

WCL

Dla BCUBE umiejętność identyfikowania, pomiaru i eliminowania odpadów oraz strat na każdym etapie procesu, zarówno operacyjnym jak i wsparcia, stanowi centralny aspekt rozwoju działalności logistycznej. To jest World Class Logistics (WCL).  Celem jest zaoferowanie Klientowi, w ramach świadczenia uzgodnionych usług, wyłącznie czystej "wartości dodanej", bez jakiejkolwiek formy marnotrawstwa lub straty, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości. BCUBE świadczy również usługi konsultingowe w dziedzinie Lean, mające na celu analizę kontekstów operacyjnych do identyfikacji, projektowania i wdrażania rozwiązań związanych ze zidentyfikowanymi możliwościami poprawy.

INŻYNIERIA LOGISTYCZNA

BCUBE hat eine zuverlässige Engineering-Logistik, die alle Phasen des Unternehmens von der Identifizierung des Business bis hin zur Umsetzung begleitet. Der Bereich Solution Design analysiert die Anforderungen unserer Kunden an innovative, zuverlässige und wettbewerbsfähige Lösungen, sowohl bei Dienstleistungen als auch bei Produkten durch unsere Verpackungslösungen. Die technische Abteilung mit einem leistungsfähigen F&E-Bereich ist sowohl für die Umsetzung und Industrialisierung der entwickelten Lösungen als auch für die kontinuierliche Überarbeitung der bestehenden Lösungen verantwortlich, um den Kunden einen stets aktuellen und innovativen Service und Produkte zu gewährleisten.