Supply Chain

Liniowe i zintegrowane zarządzanie złożonymi procesami w całym Łańcuchu Dostaw, ukierunkowane na zrównoważony rozwój proponowanych rozwiązań.

Supply Chain End-to-End wg Modelu BCUBE

ObszarDostawców

LogistykaInbound

Zarządzanie magazynami i platformami

Logistyka produkcji

Usługi o wartości dodanej i opakowania przemysłowe

LogistykaOutbound

Każdy łańcuch dostaw i dystrybucji charakteryzuje się swoimi własnymi procesami, sekwencjami i procedurami. Wspólnym celem naszym i Klienta jest ich uproszczenie i usprawnienie,
poprzez współdzielenie priorytetów i metod, krok po kroku.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Obszar dostawców

Pierwsza faza łańcucha dostaw, na którą składają się działania związane z pozyskiwaniem zapasów od dostawców, od surowca po gotowy produkt, przeznaczonych do magazynu. Na tym etapie głównym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszystkich innych cykli operacyjnych łańcucha dostaw, gwarantując uproszczone i wydajne zarządzanie logistyką.

KROK 1

Zarządzanie i przypominanie o planach dostawy (ponaglenie)

KROK 2

Integracja systemów informatycznych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Logistyka Inbound

W tej fazie, przychodzące towary są odbierane od dostawców, a następnie przyjmowane fizycznie i księgowane w magazynach. Po sprawdzeniu, czy towary spełniają wymagane standardy jakości, można przystąpić do magazynowania, przyjmując określoną logikę dla każdej zarządzanej jednostki magazynowej, redukując niezbędną obsługę w magazynach i maksymalizując produktywność zasobów.

KROK 3

Planowanie magazynu i zaopatrzenie

KROK 4

Odbiór materiałów i milk run

KROK 5

Zarządzanie Punktami Tranzytowymi

KROK 6

Operacje celne przewoźników

KROK 7

Informatyczny system zarządzania zbiorem materiałów

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Zarządzanie magazynami i platformami

BCUBE zarządza pojedynczymi magazynami lub całymi platformami logistycznymi w logice end-to-end. W tych obiektach, stosując innowacyjne technologie i zautomatyzowane rozwiązania, BCUBE wykonuje wszystkie czynności funkcjonalne związane z odbiorem towarów, kontrolą fizyczną, magazynowaniem i inwentaryzacją, obsługując i zarządzając systemami CKD oraz w razie potrzeby realizując procesy o wartości dodanej. Cały przepływ logistyczny jest odpowiednio śledzony w systemie i zarządzany administracyjnie. BCUBE jest również w stanie zarządzać zapleczem logistycznym do magazynowania, obsługi i przetwarzania towarów specjalnych (np. kontrolowana temperatura, obszary kwarantanny itp.)

KROK 8

Kontrola jakości materiałów przychodzących

KROK 9

Wyposażone magazyny (również infrastruktura ICT) z zadaszonymi/niezadaszonymi obszarami

KROK 10

Konsolidacja, przepakowanie, przygotowanie w specjalnych opakowaniach dla przepływów międzynarodowych

KROK 11

Integracja z systemami informatycznymi Klienta

KROK 12

Dostępność własnego systemu WMS

KROK 13

Skład celny

KROK 14

Magazyny specjalne (kontrolowana temperatura, kwarantanna fitosanitarna)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Logistyka produkcji

BCUBE jest w stanie wspierać procesy produkcyjne swoich Klientów poprzez rozwiązania logistyczne zaprojektowane z myślą o zagwarantowaniu dostaw niezbędnych materiałów na każdym etapie łańcucha produkcyjnego. Dostosowuje proponowane rozwiązania do potrzeb i ram czasowych narzuconych przez linię produkcyjną, zawsze kierując się maksymalną wydajnością procesu.

KROK 15

Obsługa Materiałów.

KROK 16

Obsługa materiałów pomocniczych, przyrządów, narzędzi i konserwacja.

KROK 17

Linefeeding z logikami Kanban, JIT, JIS, KITTING.

KROK 18

Projektowanie Sprzętu do obsługi (Kart, Trolley, SAG itp.).

KROK 19

Integracja z systemem MES Klienta.

KROK 20

System WMS do eKanban, JIT, JIS i Kitting.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Usługi o wartości dodanej i opakowania przemysłowe

W tej fazie przepływu logistycznego BCUBE dba o utrzymanie i ochronę towarów, projektując i produkując opakowania zdolne do ochrony produktów przed naprężeniami statycznymi lub dynamicznymi na wszystkich etapach transportu oraz do ochrony przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Wszystko zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa. BCUBE oferuje również rozwiązania logistyczne, które optymalizują ilość ładunków transportowych, minimalizując stosunek przewożonej objętości do masy.

KROK 21

Inżynieria i produkcja opakowań z drewna, metalu, plastiku, folii termokurczliwej.

KROK 22

Utrzymanie stanu materiałów i ochrona antykorozyjna.

KROK 23

Usługi o wartości dodanej: piaskowanie, spawanie, malowanie, cięcie, montaż wstępny.

KROK 24

Wsparcie dla międzynarodowych kontroli/analiz technicznych i logistycznych (obszary oddalone).

KROK 25

Cyfryzacja Procesu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Logistyka Outbound

W końcowej fazie przepływu logistycznego BCUBE zajmuje się identyfikacją, kompletacją i przygotowaniem towarów do późniejszej wysyłki do Klienta końcowego.

KROK 26

Transport morski, lotniczy, drogowy i kolejowy.

KROK 27

Rozwiązania intermodalne.

KROK 28

Operatorzy celni.

KROK 29

Transport nadzwyczajny.

KROK 30

System informatyczny do zarządzania przesyłkami.

KROK 31

Integracja systemów informatycznych z systemami głównych kurierów dystrybucyjnych i Klienta.

KROK 32

Dystrybucja na ostatniej mili.

KROK 33

Doradztwo i Badania w zakresie wydajności Procesów Logistycznych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM