Wierzymy w ludzi

BCUBE wyróżnia się pasją i szacunkiem dla swoich pracowników oraz wierzy w badania jako źródło innowacji.

BCUBE koncentruje się nie tylko na Kliencie zewnętrznym, ale także na zasobach wewnętrznych, na pracowniku – prawdziwym bohaterze sceny organizacyjnej.

Ukierunkowanie na poszukiwanie najwyższej jakości sprawia, że osiągnięcie doskonałości staje się możliwe poprzez rozwój jednostki i jej indywidualnych możliwości.

0
Pracowników
0
Godzin szkoleń
0
Średni wiek pracownika

Dlaczego warto dołączyć do zespołu BCUBE?

 • INNOWACJE I BADANIA

  Dobrobyt jednostki jest realizowany poprzez silny nacisk na innowacje za sprawą ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań, które pielęgnują zaangażowanie zasobów ludzkich i poprawiają ich styl życia.

  Każdego roku przeprowadzane są dogłębne badania w zakresie zagadnień związanych ze światem zasobów ludzkich, począwszy od analizy benchmarków wynagrodzeń, po badania nad nowymi metodami rozwoju zawodowego, strategiami komunikacji i współpracy w różnych zespołach.

  Wśród najważniejszych zagadnień, BCUBE chce przekazać swoim pracownikom wartości firmy i szacunek dla kultury organizacyjnej, kładąc szczególny nacisk na zarządzanie różnorodnością.

 • GLOBALNE MOŻLIWOŚCI

  Dołączenie do grupy BCUBE oznacza wejście do ambitnego projektu ukierunkowanego na rozwój i ciągłe doskonalenie.

  Celem grupy jest prowadzenie zintegrowanej logistyki na poziomie międzynarodowym, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnych wartości i dążeniu do rozwoju doraźnej ścieżki kariery dla każdego pracownika. Kluczem do sukcesu jest nasze zaufanie do zasobów ludzkich i rozwijanie ich umiejętności jako podstawowych narzędzi, pozwalających na wyprzedzanie zmian rynkowych.

  Nasze ścieżki rozwoju obejmują wielokierunkowe doświadczenia zawodowe, z możliwością pracy w różnych zespołach i projektach. Oferujemy również możliwość zapoznania się z różnymi realiami biznesowymi, dzięki pracy w naszych Business Unit we wszystkich siedzibach grupy, zarówno w kraju, jak i za granicą.