Wierzymy w Ludzi

Bcube wyróżnia się pasją i szacunkiem w stosunku do swoich pracowników i wierzy w badania jako źródło innowacji.

W modelu Total Quality Management Bcube kładzie nacisk nie tylko na Klienta zewnętrznego, ale także na Klienta wewnętrznego, pracownika, prawdziwego aktora na scenie organizacyjnej. Kierując się dążeniem do jakości, osiągnięcie doskonałości staje się możliwe dzięki ulepszeniu osoby i jej indywidualnych zdolności.

BCUBE

Dlaczego BCUBE

4000
pracowników
70000
godzin szkolenia
20
krajów
Innowacje i badania

Innowacje i badania

Dobre samopoczucie osoby jest możliwe dzięki silnemu naciskowi na innowacje, poprzez ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, które zasilają zaangażowanie zasobów ludzkich i poprawiają ich styl życia.

Co roku przeprowadzane są dogłębne analizy dotyczące zagadnień związanych ze światem zasobów ludzkich, poczynając od analiz wskaźników wynagrodzenia, aż po poszukiwanie nowych metod rozwoju zawodowego, strategii komunikacji i współpracy w ramach różnych zespołów roboczych. Wśród najważniejszych tematów, Bcube pragnie przekazać swoim współpracownikom wartości firmy oraz szacunek dla kultury organizacyjnej, zwracając szczególną uwagę na zarządzanie różnorodnością.

Możliwości Globalne

Możliwości Globalne

Wstąpienie do grupy Bcube oznacza bycie częścią ambitnego projektu mającego na celu wzrost oraz ciągłe doskonalenie.
Założeniem grupy jest uprawianie zintegrowanej logistyki na poziomie międzynarodowym, przy zachowaniu wartości tradycji oraz dążeniu do rozwoju profesjonalnej ścieżki ad hoc dla każdego współpracownika.
Zaufanie do zasobów ludzkich, rozwijając ich kompetencje jako podstawowe narzędzia w celu uprzedzenia zmian, stanowi klucz do naszego sukcesu.
Nasze ścieżki rozwoju przewidują wielokierunkowe doświadczenia zawodowe, z możliwością pracy w różnych zespołach i nad różnymi projektami. Ponadto oferujemy możliwość doświadczania w pierwszej osobie różnych realiów biznesowych, przemieszczając się poprzecznie po naszych jednostkach biznesowych we wszystkich siedzibach grupowych, zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.

Dołącz do grupy BCUBE