Transport lotniczy i morski

W globalnej rzeczywistości logistycznej, możliwość zagwarantowania szybkiego transferu towarów i materiałów na poziomie globalnym, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa oraz jakości, stanowi istotny czynnik gwarancji sukcesu.

Transport lotniczy i morski w liczbach

463000
Przesyłki lotnicze / rok
133000
Przesyłki morskie / rok

BCUBE jest w stanie zaoferować swoim klientom optymalne zarządzanie wszelkimi rodzajami transportu lotniczego i morskiego, dzięki skonsolidowanym partnerstwom z głównymi firmami lotniczymi i morskimi, dostępności kapilarnej sieci operacyjnej połączonej z głównymi organizacjami międzynarodowymi (World Cargo Alliance , Project Cargo Network) i głównym certyfikatom (IATA, AEO, ENAC).

Za pośrednictwem własnych biur w Mediolanie (Malpensa), Genui (Port), Livorno (Port), Turynie i Amsterdamie, BCUBE gwarantuje rzetelne usługi zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości.

Optymalizacja tras dzięki starannemu planowaniu ruchu, możliwość sprostania określonym wymaganiom w odniesieniu do każdego rodzaju towaru, monitorowanie i śledzenie towarów na każdym etapie wysyłki stanowią dla BCUBE jedyny możliwy standard operacyjny, gwarantujący satysfakcję klienta.

Nasze usługi

Import i eksport do miejsc docelowych na całym świecie

Import i eksport do miejsc docelowych na całym świecie

Zarządzanie administracyjne i operacyjne importu i eksportu z oraz do wszystkich krajów świata. Dzięki sieci kapilarnej, BCUBE jest w stanie zagwarantować elastyczność zarządzania oraz szybkość każdej przesyłki.

Materiał konsolidacyjny od lokalnego dostawcy

Materiał konsolidacyjny od lokalnego dostawcy

Gromadzenie i konsolidacja zapasów towarów od różnych dostawców i zarządzanie przesyłkami kierowanymi do jednego miejsca przeznaczenia.

Dostawa od drzwi do drzwi

Dostawa od drzwi do drzwi

Rozwiązania logistyczne odpowiednie do zarządzania ruchem towarów pomiędzy dwoma zakładami, uzgodnione z Klientem Końcowym.

FCL & LCL

FCL & LCL

Zarządzanie, księgowe i fizyczne, zarówno transportem pełnokontenerowym (FCL) jak i drobnicowym (LCL).

Dostawa FOB

Dostawa FOB

Zarządzanie przesyłkami międzynarodowymi z uwzględnieniem klauzul umownych związanych z trybem transportu "Free On Board".

Czynności związane z zarządzaniem mogą obejmować rozmieszczenie towarów w porcie uprzednio ustalonym z Klientem, załadunek towarów na statek oraz ewentualnie odprawę celną w przypadku eksportu bądź zarządzanie kosztami i ryzykiem transportu morskiego.

Rezerwacja i zarządzanie procedurami celnymi

Rezerwacja i zarządzanie procedurami celnymi

Rezerwacja i administracyjne zarządzanie procedurami celnymi w Agencji Celnej, w imieniu eksportera i/lub importera towarów.

Zarządzanie składem podatkowym, VAT, depozyt

Zarządzanie składem podatkowym, VAT, depozyt

Przechowywanie i zarządzanie przechowywanymi towarami, które nie są jeszcze przedmiotem operacji celnych importu, a zatem w dalszym ciągu figurującymi w  innym kraju.

Zarządzanie operacyjne towarami niepodlegającymi VAT.

Odbiór i wysyłka towarów wprowadzanych do składów podatkowych lub wychodzących z nich, magazynowanie w składach VAT i przesyłanie towarów pomiędzy składami podatkowymi.