Platforma logistyczna

Przemieszczanie, przechowywanie i przetwarzanie znacznych ilości towarów wymaga dostępności odpowiednich urządzeń, najnowocześniejszych technologii i zaawansowanych umiejętności organizacyjnych, zdolnych do koordynowania złożonych przepływów.

BCUBE zarządza całymi platformami logistycznymi w perspektywie end-to-end, w celu racjonalizacji łańcucha logistycznego swoich Klientów, strategicznej organizacji sieci transportowej oraz zarządzania wszystkimi działaniami związanymi z magazynowaniem, przetwarzaniem, wysyłką i dystrybucją towarów.

Śledzenie towarów jest gwarantowane na każdym etapie łańcucha logistycznego poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz własnych systemów informatycznych, w pełni zintegrowanych ze środowiskami ICT dostawców i klientów.

Platforma logistyczna w liczbach

280.000
elementów zarządzanych/rok
6610000
ton wysłanych/rok

BCUBE działa na platformach logistycznych i centrach intermodalnych, dzięki którym zarządza wszystkimi fazami łańcucha logistycznego oraz procesami przychodzącymi/wychodzącymi obsługiwanych towarów.

BCUBE zapewnia swoim Klientom rozwiązania logistyczne w zakresie zarządzania przepływami Part-by-Part i Completely Knocked-Down (CKD), Finished Goods i Import & Export.

Działalność BCUBE waha się od niewielkich depozytów poświęconych indywidualnym Klientom, aż po zarządzanie całymi platformami logistycznymi dla wielu Klientów, wyposażonymi w magazyny zautomatyzowane, chłodzone, o kontrolowanej temperaturze, celne i fiskalne.

Platformy logistyczne należące do BCUBE są również wyposażone w specjalne systemy i sprzęt do przeprowadzania operacji przetwarzania zarządzanych produktów; mogą to być rzeczywiste etapy procesu produkcyjnego, takie jak piaskowanie, malowanie, spawanie i montaż mechaniczny lub przygotowanie i pakowanie towarów.

.

Nasze usługi

Zarządzanie przepływem przychodzącym/wychodzącym

Zarządzanie przepływem przychodzącym/wychodzącym

Odbiór fizyczny i księgowy towarów przychodzących, które są sprawdzane i przechowywane (przepływ przychodzący), a następnie gromadzenie zamówień i planowanie wysyłek (przepływ wychodzący).

Cały przepływ logistyczny jest zarządzany w optyce end-to-end, w celu ograniczania przemieszczania na terenie magazynów oraz maksymalizacji produktywności zasobów, generując korzyści ekonomiczne dla Klienta.

zarządzanie magazynami w kontrolowanej temperaturze

zarządzanie magazynami w kontrolowanej temperaturze

Zarządzanie świeżymi i łatwo psującymi się towarami, zapewniając odpowiednie warunki przechowywania na każdym etapie łańcucha dostaw.

BCUBE dysponuje siecią infrastruktur i środków o właściwościach technicznych odpowiednich do zapewnienia przechowywania wszelkich rodzajów towarów zgodnie z określonymi wymaganiami, w warunkach stałego monitorowania czy wszystkie czynniki środowiskowe (na przykład wilgotność i temperatura) mieszczą się w zakresach gwarantujących zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia produktu.

Zarządzanie importem / eksportem

Zarządzanie importem / eksportem

Rozwiązania logistyczne dla fizycznego i administracyjnego zarządzania składami celnymi.

BCUBE zajmuje się odbiorem towarów, przeprowadza fizyczną kontrolę, magazynowanie oraz inwentaryzację, a także zarządza wszelkimi powiązanymi czynnościami administracyjnymi, takimi jak zarządzanie dokumentami, sprawozdawczością i rachunkowością dla celów podatkowych.

Zapasy

Zapasy

Zarządzanie zapasami, zgodnie ze skrupulatnymi procedurami, w celu uzyskania fizycznego i księgowego dostosowania magazynu.

Przestrzegane procedury są funkcjonalne dla różnych rodzajów zapasów: obrotowe, roczne, częściowe i całkowite.

Zarządzanie obszarem kwarantanny

Zarządzanie obszarem kwarantanny

Zarządzanie określonymi obszarami do przemieszczania i przechowywania towarów, które muszą być chronione przed kontaktem z zewnętrznymi zanieczyszczeniami.

Oprócz wdrożenia sztywnych procedur dotyczących czyszczenia i kontroli obszarów, materiałów i w ogólnym pojęciu wszystkiego, co może mieć kontakt z towarami, zanieczyszczając je zewnętrznymi mikroelementami, BCUBE zarządza działaniami administracyjnymi, w tym sprawozdawczością i katalogowaniem towarów niezgodnych z wymogami.

Zarządzanie przepływem Part-by-Part i Completely Knocked-Down

Zarządzanie przepływem Part-by-Part i Completely Knocked-Down

Optymalne rozwiązania logistyczne do zarządzania przepływami Completely Knocked-Down & Part-by-Part, których ostatecznym celem jest kompletny montaż gotowego produktu.

Usługi obejmują gromadzenie komponentów od dostawców, konsolidację na platformach własnych i klientów, pakowanie, sztauowanie i wysyłkę.

Zarządzanie przepływami CKD (Complete Knock Down) jest jednym z głównych obszarów działalności Grupy w sektorze motoryzacyjnym od ponad 40 lat, a także wykorzystuje silną pozycję międzynarodową Grupy i jej zdolność do zarządzania intermodalnością transportu.

BCUBE stale rozwija innowacyjne rozwiązania opakowaniowe, mające na celu optymalizację jednostek sztauowania i funkcjonalnych w odniesieniu do różnych środków transportu. Cały proces jest zarządzany przez system informatyczny Grupy, zintegrowany z systemami dostawców i Klienta.

Zarządzanie produktami gotowymi

Zarządzanie produktami gotowymi

Rozwiązania logistyczne do zarządzania gotowymi produktami: odbiór, magazynowanie, pobieranie, przygotowanie zamówień i wreszcie wysyłka do Klientów końcowych.

BCUBE zobowiązuje się do zapewnienia swoim Klientom najwyższej staranności w zarządzaniu gotowymi produktami, a także precyzji i punktualności w przygotowywaniu i przetwarzaniu zamówień.

Punkt tranzytowy

Punkt tranzytowy

Prowadzimy działalność Cross Docking dla dystrybucji detalicznej, z usługą bezpośredniego zaopatrzenia w punktach sprzedaży Zorganizowanej Wielkiej Dystrybucji.

Zarządzanie towarami w składzie konsygnacyjnym

Zarządzanie towarami w składzie konsygnacyjnym

Bezpośrednie zarządzanie zapasami w imieniu Klienta, zapewniając wsparcie logistyczne i finansowe, w celu zapewnienia niższych kosztów zarządzania i redukcji aktywów finansowych. BCUBE wspiera również swoich Klientów we wszystkich działaniach funkcjonalnych dotyczących planowania zapasów i zaopatrzenia.

Logistyka zwrotna

Logistyka zwrotna

Rozwiązania logistyczne do planowania, realizacji i kontroli logistycznego przepływu zwrotnego wadliwych i wycofanych z eksploatacji produktów oraz materiałów.

BCUBE zarządza wszystkimi działaniami niezbędnymi do odbioru, ewentualnego przywrócenia lub usunięcia i wymiany zwróconych lub uszkodzonych materiałów i produktów.

Zarządzanie placami

Zarządzanie placami

Funkcjonalne usługi logistyczne do przechowywania i przemieszczania gotowego produktu w branży motoryzacyjnej.

Zarządzanie placami samochodowymi (car compound) przeprowadzane przez BCUBE obejmuje przyjęcie pojazdów wraz z powiązanymi kontrolami wizualnymi, utrzymywanie zapasów z systematycznymi kontrolami i konserwacją, przygotowywanie przesyłek na transporterze samochodów i pociągu, skomputeryzowane zarządzanie magazynem oraz przesyłkami z systemami RFID.

Piaskowanie, malowanie, spawanie

Piaskowanie, malowanie, spawanie

Obróbka mechaniczna o wysokiej wartości dodanej w przemyśle, np. piaskowanie, malowanie, spawanie elementów mechanicznych, funkcjonalnych do przekształcenia produktu przemysłowego. BCUBE doskonale integruje się z procesem produkcyjnym swoich Klientów oraz bezpośrednio realizuje wymienione typy obróbki, w celu maksymalizacji wydajności całego łańcucha produkcyjnego.

W związku z tym, że procesy te są głęboko zintegrowane z łańcuchem produkcyjnym, niezbędne jest zagwarantowanie niezawodności, ciągłości usług i wysokich standardów jakości.

Prasowanie i rekondycjonowanie

Prasowanie i rekondycjonowanie

Działania o wysokiej wartości dodanej w dziedzinie mody, takie jak prasowanie i rekondycjonowanie, mające na celu wykończenie, przygotowanie i rekondycjonowanie produktu. Zawarcie wymienionych typów operacji w przepływie logistycznym umożliwia zmaksymalizowanie wydajności całego łańcucha produkcyjnego.

Działalność BCUBE jest doskonale zintegrowana z procesami Klienta, dlatego niezbędne jest zagwarantowanie niezawodności, ciągłości usług oraz wysokich standardów jakości.

Kontrola jakości

Kontrola jakości

Wdrożenie kontroli mających na celu weryfikację jakości materiałów i produktów na wszystkich etapach łańcucha logistycznego; od odbioru, w celu zagwarantowania zdolności przechowywanych artykułów, do fazy realizacji zamówień, w celu zapewnienia przestrzegania standardów jakości oczekiwanych przez Klientów końcowych.

Kontrola jakości odbywa się zgodnie z certyfikowanymi standardowymi procedurami operacyjnymi (SPO) i niezawodnymi instrukcjami roboczymi (WI), w celu zminimalizowania błędów operacyjnych oraz oferowania profesjonalnych, terminowych i jakościowo nienagannych usług.