Zarządzanie dokumentami

Wydajne i niezawodne zarządzanie dokumentami umożliwia firmom zarządzanie oraz skuteczne kontrolowanie swoich procesów w zakresie zarządzania, administracji i księgowości.

Misją firmy BCUBE jest oferowanie rozwiązań o wysokiej wydajności, które umożliwiają jej Partnerom racjonalizację zarządzania dokumentami, również poprzez procesy dematerializacji.

Zarządzanie dokumentami w liczbach

9000000
dokumentów zarządzanych/rok
3000
ton dystrybuowanych/rok
50000
przesyłek/rok

Usługi świadczone przez BCUBE obejmują zarządzanie archiwizacją dokumentów w dziedzinie bankowości, ubezpieczeń i opieki zdrowotnej, fizyczną inwentaryzację archiwów dokumentów oraz skanowanie wraz z powiązaną archiwizacją elektroniczną.

BCUBE zarządza ponadto całym przepływem logistycznym materiału dokumentacyjnego, przestrzegając określonej logiki optymalizacji oraz zajmuje się przygotowaniem i wysyłką materiału.

Nasze usługi

Zarządzanie materiałem archiwalnym

Zarządzanie materiałem archiwalnym

Projektowanie i wdrażanie odpowiednich rozwiązań do zarządzania materiałem archiwalnym, głównie w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, zdrowotnym i administracji publicznej.

Klient posiada zawsze gwarancję dostępu do dokumentacji i w każdej chwili może zarządzać swoimi praktykami za pośrednictwem wydajnego i niezawodnego portalu internetowego.

Zarządzanie katalogiem elektronicznym i archiwum fizycznym

Zarządzanie katalogiem elektronicznym i archiwum fizycznym

Wdrażanie rozwiązań logistycznych do zarządzania archiwami fizycznymi.

Dostęp do portalu internetowego umożliwia Klientowi przeglądanie materiałów zarządzanych w archiwum, sporządzanie spisów, ewentualne żądanie odbioru określonego dokumentu/praktyki w wersji oryginalnej lub cyfrowej, śledzenie materiału w czasie rzeczywistym.

Digitalizacja i dematerializacja

Digitalizacja i dematerializacja

Digitalizacja na stronach internetowych zarządzanych dokumentów i późniejsza ich dematerializacja w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Usługa E-Procurement za pośrednictwem portalu internetowego

Usługa E-Procurement za pośrednictwem portalu internetowego

Rozwiązania logistyczne do wizualizacji i zakupu materiałów związanych z działalnością, wykorzystując kanał dystrybucji e-commerce oraz do zarządzania budżetem dostępnym dla każdego oddziału.

Usługa DTM (Desktop management)

Usługa DTM (Desktop management)

Pomoc techniczna odnośnie wszystkich urządzeń sprzętowych niewielkich rozmiarów (drukarka, monitor), obecnych na stanowisku pracy operatora i zarządzanie aktualizacjami oprogramowania.