Doradztwo logistyczne

W dzisiejszym złożonym scenariuszu konkurencyjnym zarządzanie działaniami logistycznymi, zarówno w ramach działalności podstawowej jak i zintegrowanej i strategicznej części własnej działalności biznesowej wymaga konkretnych umiejętności oraz profesjonalnego i autorytatywnego podejścia.Posiadanie przy sobie partnera, dla którego logistyka stanowi część własnego DNA i który zdobył wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu wszystkimi fazami łańcucha dostaw, zapewnia znaczącą strategiczną i konkurencyjną przewagę na rynku.

Dzięki zespołowi wyspecjalizowanych inżynierów i know-how skonsolidowanemu na bazie ponad 60-letniego doświadczenia, BCUBE jest w stanie zaoferować swoim Klientom ukierunkowane doradztwo, aby pomóc im w projektowaniu wszystkich faz łańcucha dostaw oraz w rozwoju systemów informatycznych najbardziej odpowiednich do wspierania każdej fazy, zawsze zwracając dużą uwagę na identyfikację, pomiar i usuwanie odpadów i strat, dzięki autorytatywności i doświadczeniu zdobytemu w dziedzinie Lean Logistics.

BCUBE jest w stanie zarządzać, samodzielnie lub poprzez uczestnictwo w międzyzakładowych zespołach projektowych, projektami doradztwa logistycznego, zawsze stanowiąc punkt odniesienia pod względem kompetencji i doświadczenia, służąc swoim Klientom całą swoją fachową wiedzą, w celu osiągnięcia trudnych i konkretnych celów.

Sektory usług

Inżynieria

Inżynieria

BCUBE posiada silną konotację inżynieryjną, która towarzyszy wszystkim fazom działalności, aż do identyfikacji możliwości. Dział Projektowania Rozwiązań analizuje wymagania naszych Klientów w zakresie projektowania innowacyjnych, niezawodnych i konkurencyjnych rozwiązań, zarówno w zakresie usług jak i produktów, dzięki naszym rozwiązaniom w dziedzinie opakowań. Dział Techniczny, w którym obecny jest również żyzny obszar badań i rozwoju, zajmuje się zarówno wdrażaniem i industrializacją zaprojektowanych rozwiązań, jak i ciągłą przebudową tych istniejących, w celu ciągłego gwarantowania Klientowi najnowocześniejszych i innowacyjnych usług oraz produktów. Dziedzina Inżynierii Jakości natomiast gwarantuje solidność świadczonych usług.

WCL

WCL

Dla BCUBE umiejętność identyfikowania, pomiaru i eliminowania odpadów oraz strat na każdym etapie procesu, zarówno operacyjnym jak i wsparcia, stanowi centralny aspekt rozwoju działalności logistycznej. To jest World Class Logistics (WCL). Celem jest zaoferowanie Klientowi, w ramach świadczenia uzgodnionych usług, wyłącznie czystej "wartości dodanej", bez jakiejkolwiek formy marnotrawstwa lub straty, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości. BCUBE świadczy również usługi konsultingowe w dziedzinie Lean, mające na celu analizę kontekstów operacyjnych do identyfikacji, projektowania i wdrażania rozwiązań związanych ze zidentyfikowanymi możliwościami poprawy.

 

ICT

ICT

Dla firmy BCUBE, technologie informacyjno-komunikacyjne są solidnym fundamentem, zaprojektowanym i utworzonym "wewnętrznie" z "wewnętrznymi" centrami danych, na których opiera się niezawodność oraz doskonałość oferowanych przez nią usług. Wewnętrzny zespół zajmujący się badaniami i rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych stale się rozwija, aby wyposażyć firmę w najnowsze i innowacyjne rozwiązania, utrzymując stały benchmark z rozwiązaniami rynkowymi i akademickimi dziedzinami badań.