Jesteśmy firmą, od czterech pokoleń

Włoskim i rodzinnym z natury, międzynarodowym z powołania. BCUBE to włoska firma o międzynarodowej duszy. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia przebyła drogę nieustannego rozwoju, zarówno pod względem świadczonych usług, jak i obsługiwanych branż i rynków, stając się niekwestionowanym liderem w swojej dziedzinie. Obecnie Grupa operuje w kontekście międzynarodowym, opierając się na gęstej sieci przedstawicielstw i bogatym portfelu produktów w ponad 8 branżach przemysłu.

W BCUBE posługujemy się na co dzień 25 różnymi językami, aby nieustannie towarzyszyć każdemu klientowi w jego środowisku i w jego działalności.

 

Nasza historia
1952

1952

Jest rok 1952. W Casale Monferrato Luigi Bonzano zakłada spółkę, rozpoczynając swoją działalność od branży drzewnej, skupioną głównie na obróbce surowca. Firma bardzo szybko wzbogaca wachlarz oferowanych usług i rozpoczyna produkcję opakowań drewnianych.

Lata '60

Lata '60

Wzrost przedsiębiorstwa przebiega nieprzerwanie, co pozwala poszerzyć horyzont operacyjny również na branżę logistyczną. Szczególny wzrost dynamiki można zauważyć w latach Sześćdziesiątych, kiedy to do struktur firmy dołącza syn Luigiego Bonzano - Piero Carlo. To on pokieruje wejściem firmy do sektora zintegrowanej logistyki, a następnie rozwojem przedsiębiorstwa, doprowadzając w kolejnych latach do objęcia pozycji lidera na rynku światowym.

Lata '70

Lata '70

Zaledwie kilka lat po dołączeniu do rodzinnej firmy, po wdrożeniu różnych technologii produkcyjnych i technik zarządzania, Piero Carlo Bonzano przejmuje w 1976 roku pełne kierownictwo nad Działem Packaging, który następnie, w latach '80, przekształci w odrębną markę Argol, doprowadzając do jej rozwoju wyrażającego się w doskonałych wynikach. Parę lat później zostaje założona spółka Villanova, w miejscowości o tej samej nazwie, w pobliżu Asti. Główna działalność spółki skupia się wokół opakowań, transportu i spedycji samochodowej. I właśnie spółka Villanova, wspólnie ze spółką Argol dokonują połączenia, które doprowadza do powstania w 2012 roku Grupy Argol Villanova.

Lata '80

Lata '80

W 1983 roku Piero Carlo Bonzano przejmuje zarządzanie swoim działem, przekształcając go w niezależną spółkę Argol i rozszerzając działalność, w celu zapewnienia swoim klientom coraz bardziej kompleksowych rozwiązań. Jako jedyny członek zarządu, zmierzając do wyznaczenia swojej spółce Argol nowych kierunków na rynku borykającym się z trudną sytuacją, wyrażającą się spadkiem popytu i wzrostem cen surowca, Piero Carlo Bonzano postanawia przekształcić i zmodyfikować misję spółki, poszerzając promień działania i nabywając oraz zakładając spółki działające w branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej. W ten sposób Argol bardzo szybko staje się  ważnym punktem odniesienia na mapie zintegrowanej logistyki.

Lata '90

Lata '90

Równolegle z operacjami nabycia Piero Carlo Bonzano rozwija działalność w sektorach logistyki przemysłowej i zintegrowanej, zdobywając międzynarodową klientelę, uruchamiając budowę nowych centrów logistycznych i zakładając nowe spółki we Włoszech i poza granicami kraju. Należy tu między innymi wymienić polską spółkę Sistema Poland oraz brazylijską Villanova do Brasil z przedstawicielstwem w Argentynie. Tym samym lata Dziewięćdziesiąte zostają naznaczone intensywną ekspansją na rynkach zagranicznych oraz silnym rozwojem zintegrowanej logistyki, których celem było zapewnienie pełnej oferty, doskonale dostosowanej do potrzeb klienta. Zarządzanie magazynami i platformami (warehouse & platform logistic), logistyka w przedsiębiorstwie (factory logistic), pakowanie przemysłowe (industrial packaging) oraz intermodalny transport drogowy, kolejowy, morski i powietrzny stają się tym samym główną działalnością Grupy, a ich dopełnienie stanowią usługi inżynierskie i teleinformatyczne.

Po rozszerzeniu zasięgu "Produkcji Opakowań" na "Logistykę" dokonuje się również istotny wzrost spółki Argol w branży Energy Oil & Gas. Konsekwentne wysiłki zespołu handlowców i techników, uważnie dobieranych przez zarządzającego nim Piero Carlo Bonzano, zaczynają powoli dawać pierwsze znaczące efekty (zdobycie nowych kluczowych klientów, takich jak Nuovo Pignone) i stopniowo pozwalają spółce Argol na przejęcie pozycji lidera w branży, doprowadzając ostatecznie w 2000 roku do narodzin nowego ośrodka logistycznego w Guasticce (prowincja Livorno) – uznawanego obecnie za prawdziwe światowe centrum oraz symbol silnego partnerstwa z klientem.

2000

2000

Procesowi ekspansji i dywersyfikacji, rozpoczętemu w latach Dziewięćdziesiątych, a następnie kontynuowanemu po roku 2000 poprzez transatlantycką inwestycję w Argol America oraz utworzenie dwóch spółek działających na terytorium Chin - Argol Villanova China i Argol Packaging China, towarzyszy również ambitny projekt Piero Carlo Bonzano, mający na celu wejście do sektora transportów lotniczych. Poprzez nabycie Cargo Merci Fiumicino Srl (w 2007 r.) oraz przejęcie od SEA spa większości udziałów w Malpensa Logistia Europa SpA (w 2009 r.), związanych z zarządzaniem ruchem towarowym na obu mediolańskich lotniskach (Malpensa i Linate), Grupa umocniła swoją pozycję największych operatorów wewnętrznego transportu towarowego na lotniskach, stając się pierwszym włoskim operatorem logistycznym (wraz ze spółką Argol Air Logistics, która w 2014 roku zmieniła swoją firmę, stając się BCUBE Air Cargo). Sektor transportu powietrznego pozostaje do dzisiaj jednym z najbardziej strategicznych obszarów biznesowych Grupy.

2012

2012

Piero Carlo Bonzano, od wielu lat inicjator wszystkich najważniejszych przedsięwzięć i operacji strategicznych w Grupie, dokonuje ważnego zwrotu gospodarczego, promując i realizując połączenie i fuzję dwóch rodzinnych spółek. W 2008 roku, po przejęciu większości w grupie Argol, w lipcu 2012 roku dokonuje również przejęcia większości w grupie Villanova, doprowadzając w grudniu 2012 roku do utworzenia jednego organizmu - Grupy Argol Villanova. Połączenie, a następnie fuzja sprawiają, że młoda Grupa Argol Villanova, z uwagi na swój rozmiar i kompetencje, może od razu wejść do grona międzynarodowych liderów, stając się równym przeciwnikiem światowych graczy i dając odpowiedź na nowe wyzwania rynkowe. Te działania nie przechodzą bez echa - Assologistica, najważniejsze włoskie stowarzyszenie branżowe, oraz Izba Handlowa Prowincji Aleksandrii przyznają Prezesowi Zarządu Piero Carlo Bonzano, odpowiednio - Nagrodę Logistyczną za rok 2012 oraz tytuł Przedsiębiorcy Roku 2012. Rok później, w 2013, otrzymuje on tytuł Kawalera Pracy, przyznany przez Prezydenta Republiki Włoch, Giorgio Napolitano, w dziedzinie „Logistyka Przemysłowa”.

2014

2014

W 2014 roku następuje bezkompromisowa i bardzo odważna zmiana nazwy. Piero Carlo Bonzano, mając świadomość, że przyszłe losy będą rozgrywać się także na polu komunikacji, postanawia powierzyć Olivierowi Toscaniemu restyling wizerunku przedsiębiorstwa. W wyniku tej operacji Grupa Argol Villanova otrzymuje nowe logo i nazwę - “BCUBE”. B od pierwszej litery nazwiska Bonzano i „do sześcianu”, będące wyrazem pomnażanej siły i działalności, ale także nawiązujące do sześciu ścian kostki i sześciu silnych stron przedsiębiorstwa: rozpiętość oferowanych usług, obecność na rynku międzynarodowym, partnerstwo z głównymi światowymi grupami przemysłowymi, specjalizacja w usługach o wysokiej wartości dodanej, elastyczność i dostosowanie do potrzeb klienta, ciągłość działalności na przestrzeni lat oraz zarządzanie menedżerskie.

„Zwróciliśmy się do Oliviero Toscaniego z prośbą o odświeżenie wizerunku Grupy - wyjaśnia Prezes Zarządu Piero Carlo Bonzano - ponieważ odczuwaliśmy potrzebę zaprezentowania światowemu rynkowi nasz prosty, ale jednocześnie silny wizerunek. „Argol Villanova” to z pewnością piękna nazwa, bardzo sugestywna i elegancka. Lecz, jak się zdaje, nieprzystająca do zglobalizowanego świata, w którym obecnie działa przedsiębiorstwo. „BCUBE” to nazwa łatwa do zapamiętania, krótki zapis graficzny, prosty do powtórzenia we wszystkich językach świata. „BCUBE” jest dla nas wszystkich symbolem nowego etapu w kierunku świata, chociaż  wciąż pozostajemy silnie przywiązani do terytorium i miejsca, w którym się narodziliśmy”.

2015

2015

Przejęcie udziałów mniejszościowych w dziale logistycznym Grupy Granarolo - spółki Zeroquattro Logistica, zajmującej się zintegrowanymi usługami logistycznymi ze szczególnym odniesieniem do rynku świeżych produktów spożywczych w łańcuch chłodniczym od 0 do 4°C, staje się głównym elementem rozwoju BCUBE w obszarze branży spożywczej, stanowiąc jednocześnie ważny moment dla całego sektora, ponieważ tym samym na arenę wkracza kolejny nowy gracz o wyjątkowym charakterze, mocno nastawiony na rozwój nie tylko we Włoszech, ale w szczególności na rynkach zagranicznych. Porozumienie podpisane 1 stycznia 2015 roku to zdecydowany krok, którym firma BCUBE wchodzi w logistykę branży spożywczej, wzbogacając swoje struktury o kompetencje, zasoby i wyspecjalizowane środki: ponad 150 osób, 8 centralnych platform i 32 punty tranzytowe we Włoszech, wyposażone w komory chłodnicze, obsługujące codziennie sklepy należące do Dużej Zorganizowanej Dystrybucji. Platforma w Bolonii staje się głównym hubem nowo powstałego działu.

W maju 2019 roku przejęcie większości udziałów zwieńcza operację rozpoczętą w roku 2015. W ten sposób BCUBE dokonuje kolejnego, dużego kroku w kierunku dalszego poszerzania wachlarza usług na poziomie krajowym i międzynarodowym, umacniając równocześnie pozycję w coraz silniejszym i dynamiczniejszym kontekście, o wysokich standardach jakościowych, niezawodnie podążając za specyficznymi potrzebami klienta.

2016

2016

 

Pod koniec roku 2015 dobiegają końca prace budowlane nowej siedziby Grupy, a jej uroczyste otwarcie następuje 20 maja 2016 roku, w obecności najważniejszych instytucji lokalnych i regionalnych. Nowa siedziba BCUBE to czytelny symbol wzmocnienia tożsamości grupy, która pomimo globalnego zasięgu pozostaje silnie przywiązana do terytorium, nieustannie dając wyraz podnoszenia walorów swojego rodzinnego miasta.  Nawet projekt architektoniczny siedziby wyraża niezwykle innowacyjny charakter przedsiębiorstwa oraz jego umiłowanie tego, co wyjątkowe. Filozofia stojąca u podstaw projektu odwołuje się do takich pojęć jak jasność, przejrzystość, komfort i ogromna wrażliwość na funkcjonalność przestrzeni. Cały budynek został zaprojektowany i wykonany zgodnie z najnowocześniejszymi kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.  „Myślałem o budynku, który wyrażałby innowacyjny charakter i emanowałby energią i łagodnością, stwarzając pracującym tam osobom sprzyjającą atmosferę, ale przede wszystkim, który dawałby poczucie przynależności do jednej grupy i do jednego projektu. To tutaj tętni serce BCUBE i tu również skoncentrowaliśmy filary naszej działalności" - podkreślił Prezes Zarządu, Piero Carlo Bonzano w trakcie uroczystego otwarcia.

2018

2018

 

Rok 2018 rozpoczyna się wejściem w nową branżę - mody i przemysłu tekstylnego. Partnerstwo BCUBE i M2Log (spółki logistycznej Grupy Miroglio) daje początek nowej firmie - B FASHION, obsługującej logistycznie sektor odzieżowy i sprzedaż detaliczną. Przymierze strategiczne i handlowe ma na celu stworzenie nowego, wyjątkowego ośrodka logistycznego, który w pełni ukazałby wyjątkowe kompetencje obu przedsiębiorstw. B FASHION pozwala na rozwój cennej symbiozy obu branż, świadcząc usługi wysoko wyspecjalizowane i silnie konkurencyjne na wciąż rozwijającym się rynku logistyki dystrybucyjnej w branży modowej. To strategiczne partnerstwo pozwoliło BCUBE poszerzyć obecność terytorialną o dwa nowe magazyny: Pollenzo (CN) i Castagnole delle Lanze (AT), o całkowitej zadaszonej powierzchni 90 000 m2, dedykowanej łańcuchowi dostaw sektora fashion & luxury. Prowadzone są prace nad uruchomieniem kolejnych nowych hubów w Bolonii i Florencji, co pozwoli rozszerzyć sieć branżową.

2019

2019

 

Rok 2019 przynosi budowę nowego działu BCUBE CONNECT, który zrodził się z połączenia różnorodnych doświadczeń BCUBE na polu transportów i spedycji, stanowiąc kolejny krok na drodze do podnoszenia jakości i coraz silniejszej konsolidacji wewnętrznych współzależności. To ważny krok w stronę coraz pełniejszej oferty Grupy w obszarze transportów i spedycji. Mowa o wyjątkowo wymagającym sektorze, w którym wciąż rośnie zapotrzebowanie na elastyczność, jakość i niezawodność.  Obecne potrzeby dystrybucyjne we Włoszech i na świecie przechodzą silny rozwój, dlatego też operator logistyczny musi być w stanie odpowiedzieć na nowe wymagania rynkowe. Firma BCUBE jest gotowa podjąć te nowe i ambitne wyzwanie, oferując swoim klientom poprzez BCUBE CONNECT coraz silniej wyspecjalizowane usługi, kompletne i skuteczne. Dział posiada uniwersalną i pełną ofertę, która podnosi wartość działalności prowadzonej przez klientów, przyczyniając się do ich sukcesu poprzez zróżnicowane i zintegrowane usługi, spełniające wszelkie potrzeby spedycyjne: od usług zarządzania ostatnią milą, po konkretne rozwiązania w zakresie zarządzania zwrotami, od ładunków ponadgabarytowych po międzynarodową ofertę obejmującą usługi transportu drogowego i kolejowego.

 

Rok 2019 to również czas silnego rozwoju działu Air Cargo, który uczynił pierwszy krok w stronę internacjonalizacji i staje się nowym punktem odniesienia dla europejskiego rynku frachtu lotniczego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Ostenda-Brugia w Belgii.

Certyfikaty

Certifications item
TAPA FSR
Freight Security requirements (Transported Asset Protection Association)
Sincert
Attestato di eccellenza
ISPM 15 FAO
Rispetto dello standard internazionale per la produzione di imballaggi
Certificato ITAR
International Traffic in Arms Regulation
IATA CEIV
Center of Excellence for Independent Validators (CEIV) in Pharmaceutical Logistics
ENAC
Italian Civil Aviation Autorithy - certificato di idoneità operatore di assistenza a terra in aeroporto
FIATA
International Federation of Freight Forwarders Associations
Jesteśmy członkiem WCMA

World Class Logistics

Ehical code
Notifications
html icon

In this area it is possible to report behavior, risks, crimes or irregularities, consumed or attempted, to the detriment of our Group.